Llety Hunan-ddarpar wrth odre Cadair Idris perffaith i gerddwyr a beicwyr
Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma!

Llety Hunan-ddarpar

Ar ben bryn ysblennydd yn edrych dros gadwyni mynyddoedd Cadair Idris a'r ddwy Aran, bwthyn dihangol Penybryn yw'r lleoliad perffaith i'r rhai ohonoch sydd am ddianc i dangnefedd y mynyddoedd.

Cafodd y bwthyn ei ail-godi o furddun ar ddiwedd y nawdegau. Mae wedi'i ddodrefnu'n eithaf moethus, ac yn cadw llawer iawn o'i gymeriad traddodiadol ond eto'n cynnig digonedd o gysuron a moethau modern hefyd. Mae'r bwthyn yn mwynhau'r haul a golygfa o bob ffenestr ac yn ddelfrydol ym mhob ffordd i'r rhai ohonoch sydd am ymlacio a mwynhau'r golygfeydd gogoneddus sydd gan de Parc Cenedlaethol Eryri i'w cynnig

Lleoliad Cyfleus Wrth Ymyl Dolgellau

Mae Penybryn wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer tref farchnad hanesyddol Dolgellau a'i chyfleusterau (2.5 milltir, tua 10 munud) a'r traethau yn y Bermo a Fairbourne (tua 20 munud). Dim ond cwpwl o filltiroedd ydyw o Lwybr Clywedog a'i raeadr rhyfeddol, a thua 15 munud yn y car o Lwybr Llyn Cynwch a chanolfan beicio mynydd Coed y Brenin. Hefyd, dim ond chwarter awr i ffwrdd drwy gerdded traws-gwlad ar hyd llwybr cyhoeddus mae tafarn y Cross Foxes (neu'r Croes fel y'i gelwir yn lleol) sydd wedi'i hadnewyddu'n chwaethus iawn a lle byddwch yn sicr o gael croeso cynnes gan y perchnogion, Dewi a Nicol.

'Tyrd i glywed mynyddlais y gwcw yng nghoed yr ardd
A gweld yr ysguthan yn llithro i'r gwlydd o'r onnen'

Click here for places to visit and things to do in Dolgellau