Llety Hunan-ddarpar wrth odre Cadair Idris perffaith i gerddwyr a beicwyr
Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma!

Llety Hunan-ddarpar

Ar ben bryn ysblennydd yn edrych dros gadwyni mynyddoedd Cader (neu Gadair) Idris a'r ddwy Aran, bwthyn dihangol Penybryn yw'r lle perffaith i unrhyw un sydd am ddianc i dangnefedd y mynyddoedd.

Cafodd y bwthyn ei ail-godi o furddun ar ddiwedd y nawdegau. Mae wedi'i ddodrefnu'n eithaf moethus, ac yn cadw llawer iawn o'i gymeriad traddodiadol ond eto'n cynnig digonedd o gysuron a moethau modern. Mae'r bwthyn yn mwynhau haul a golygfa o bob ffenestr ac yn ddelfrydol ym mhob ffordd i'r rhai ohonoch sydd am ymlacio a mwynhau'r golygfeydd gogoneddus yn ne Eryri.

Lle Cyfleus Wrth Ymyl Tref Dolgellau

Mae bwthyn Penybryn wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer tref farchnad hanesyddol Dolgellau a'i chyfleusterau (2.5 milltir, tua 10 munud) a'r traethau yn y Bermo a'r Friog (tua 20 munud). Dim ond cwpwl o filltiroedd ydyw o Lwybr Clywedog a'i raeadr rhyfeddol, a thua 15 munud yn y car o Lwybr Llyn Cynwch, Llwybr Mawddach a chanolfan beicio mynydd Coed y Brenin. Hefyd, dim ond chwarter awr i ffwrdd (yn rhannol ar hyd llwybr cyhoeddus) y mae tafarn y Cross Foxes sydd wedi'i hadnewyddu'n chwaethus iawn a lle byddwch yn siwr o gael croeso cynnes o flaen tanllwyth o dân.

'Tyrd i glywed mynyddlais y gwcw yng nghoed yr ardd
A gweld yr ysguthan yn llithro i'r gwlydd o'r onnen'

Mae'r gwcw a'r ysguthan yn aros i'ch croesawu!

Click here for places to visit and things to do in Dolgellau