Manylion am ein polisi preifatrwydd er gwybodaeth i chi
Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma! Bwthyn Penybryn Dolgellau – edrychwch ar lun mwy o’n bwthyn hunan-ddarpar yma!

Ein Polisi Preifatrwydd

Rydym yn benderfynol o ddiogelu eich preifatrwydd!

Mae eich manylion personol yn ddiogel gyda Bwthyn Dihangol Penybryn oherwydd rydym yn gwbl ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd.

Cyfeiriadau E-bost

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentu na'n rhoi eich cyfeiriadau e-bost, nac unrhyw fanylion eraill, i gwmnïau eraill.

Archebu

Pan fyddwch yn cysylltu gyda ni i archebu gwyliau, gofynnwn am fanylion personol fel enw, cyfeiriad a rhifau cyswllt sy'n cael eu storio'n gyfrinachol ar ein cyfrifiadur. Mae angen i ni gael y wybodaeth yma er mwyn cysylltu gyda chi ynghylch eich gwyliau. Nid ydym yn rhannu'r wybodaeth yma gyda neb arall.  

Ffurflen Gyswllt ac Archebu

Cadwn y manylion a roddwch i ni ar y ffurflen gyswllt / archebu, neu mewn e-bost, ar ein cyfrifiadur. Gwnawn hyn i ymateb i'ch ymholiad.

Os nad ydych eisiau i ni gadw eich manylion ar ffeil, cofiwch roi gwybod i ni.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i olrhain ymweliadau i'n gwefan. Nid chasglwn unrhyw wybodaeth a allai eich adnabod yn bersonol o gwbl.

Click here for places to visit and things to do in Dolgellau