Llety hunan-ddarpar wrth ymyl Dolgellau

Bwthyn hunan-ddarpar preifat a hollol ar wahân wedi’i addurno’n chwaethus yw Penybryn, yn y mynyddoedd uwchben tref Dolgellau. Mae ail fynydd uchaf Cymru, Cader Idris (neu Gadair Idris) i’w weld yn glir o Benybryn, yn ogystal â chreigiau ysgithrog y Geugraig a Mynydd Moel, a mynyddoedd y ddwy Aran. Penybryn yw’r lle perffaith i rai sy’n chwilio am ‘le i enaid gael llonydd’ ac sydd am ddianc o fwrlwm a sŵn tref neu ddinas i dawelwch y mynyddoedd, gyda llwybrau cerdded a beicio ar stepan eich drws. Hefyd, i’r rhai ohonoch sy’n hoff o wylio awyrennau’n gwibio heibio, mae Penybryn ar lwybr y Mach Loop, ac mae awyrennau o bob math yn hedfan o flaen ac yn aml o dan y bwthyn. Gallwch eu gwylio o ardd Penybryn neu gerdded i’r mannau gwylio yn yr un cwm – Cad West neu Cad East.

Y Caban

Mae gennym hefyd gaban clyd i ddau gyda’r holl gyfleusterau hunan-ddarpar fydd ei angen arnoch.

Rhai lluniau o Benybryn a Caban

Bwthyn hunan-ddarpar wrth ymyl Dolgellau

Mae Penybryn wedi’i ddodrefnu’n gyffyrddus gan gadw llawer o’i gymeriad Cymreig gwerinol ond gan hefyd gynnig cysuron modern. Mae’r bwthyn yn mwynhau haul a golygfeydd godidog o’r mynyddoedd a’r cwm o bob ffenestr ac yn berffaith ym mhob ffordd i rai sy’n chwilio am rywle i ymlacio a mwynhau byd natur a llonyddwch y rhan ddeheuol o Barc Cenedlaethol Eryri. Mae gan Benybryn eisteddle tân traddodiadol, stôf goed, gardd fawr yn llawn o lwyni aeddfed, Wi-Fi am ddim a digon o le i gadw eich beics yn ddiogel. Mae ein gwesteion yn rhoi 5 seren yn ddi-ffael ar ôl aros. I weld mwy o luniau, ewch i’n tudalen Facebook yn https://www.facebook.com/PenybrynCottageDolgellau/ Os ydych yn chwilio am fwy o le ar gyfer teulu neu ffrindiau, mae caban pren newydd sbon ar gael sydd hefyd yn hollol breifat ac ar wahân. I weld mwy o luniau o’r Caban, ewch i’n tudalen Facebook yn https://www.facebook.com/caban.pren/

Mae Penybryn yn gyfleus iawn ar gyfer tref Dolgellau

Mae bwthyn hunan-ddarpar Penybryn yn mwynhau’r gorau o ddau fyd drwy fod yn y mynyddoedd ond hefyd yn gyfleus iawn ar gyfer tref Dolgellau. Mae gan y dref ddewis da iawn o lefydd bwyta (2.5 milltir i ffwrdd, tua 10 munud yn y car) ac mae’r traethau yn y Bermo a Fairbourne tua 20 munud i ffwrdd. Gallwch hefyd gerdded i lwybr poblogaidd Llwybr Clywedog (Torrent Walk) (tua 2 filltir i ffwrdd) neu gerdded i’r dafarn agosaf yn y Cross Foxes Bar and Grill, y rhan fwyaf o’r ffordd ar hyd llwybr cyhoeddus, i fwynhau bwyd blasus ac ymlacio o flaen y tân. Mae canolfan feicio Coed y Brenin tua 20 munud i ffwrdd a chymaint o lefydd eraill i fynd am dro a phethau i’w gweld, fel nad oes lle yma i’w rhestru i gyd.