Y Mach Loop

Croeso i Ddolgellau – tref hardd a hanesyddol yn ne Parc Cenedlaethol Eryri wedi’i hamgylchynu gan fynyddoedd ysgithrog, afonydd byrlymus a fforestydd dwfn.

Mae’r Mach Loop yn atyniad gwych ar gyfer Dolgellau

Un o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ardal yw’r Mach Loop, ardal hyfforddiant milwrol i awyrennau hedfan isel sydd ar yr un llwybr ac yn yr un cwm â bwthyn Penybryn, eich llety hunan-ddarpar perffaith yn y mynyddoedd.

Mae’r Mach Loop yn ardal hyfforddiant milwrol enwog a ddefnyddir gan yr Awyrlu Brenhinol, Awyrlu Unol Daleithiau America a gwledydd NATO eraill. Mae’n cynnwys cyfres o gymoedd a mynyddoedd sy’n cynnig ymarferion heriol i beilotiaid gael ymarfer a gwella eu sgiliau hedfan isel, yn enwedig i awyrennau brwydrol. O’r herwydd, mae’n un o’r llefydd gorau i weld pŵer a grym awyrennau milwrol o flaen eich llygaid. Mae Penybryn yn cynnig llety hunan-ddarpar ac o fewn pellter cerdded i rai o’r llefydd gorau i wylio’r awyrennau.

The Mach Loop
Gwylio awyrennau’r Mach Loop o ardd Penybryn, sydd yn y cefndir

Lle aros wrth ymyl y Mach Loop

Os ydych yn chwilio am le i aros wrth ymyl y Mach Loop, mae bwthyn Penybryn yn rhoi mynediad hawdd at un o’r llefydd gwylio gorau – ardal wylio Cad West.

O ardal wylio Cad West, gallwch wylio’r awyrennau’n hedfan heibio fel mellt gan weu eu ffordd drwy’r cymoedd a’r mynyddoedd yn fedrus a deheuig. Mae sŵn yr awyrennau hyn yn fyddarol a’u gweld yn hedfan mor agos i’r ddaear yn drawiadol. Cofiwch ddod â phicnic gyda chi a rhywbeth i’w yfed – does na ddim siopau wrth ymyl y llefydd gwylio hyn!

Mae’r Mach Loop yn brofiad bythgofiadwy

Nid golygfa fythgofiadwy’n unig yw’r Mach Loop; mae hefyd yn brofiad fydd yn aros gyda chi am byth. Mae’r adrenalin a gewch o weld yr awyrennau’n hedfan heibio mor agos atoch yn wirioneddol anhygoel. Gallwch hyd yn oed ddod â’ch sbienddrych a’ch camera arbennig eich hun i gofnodi’r eiliad a chreu atgofion i bara am byth. Mark a Gwerfyl yw perchnogion Penybryn ac maen nhw ar gael i gynnig yr holl wybodaeth angenrheidiol, gan gynnwys sut i gerdded yno.

Places to stay near the Mach Loop

7 rheswm i aros ym mwthyn Penybryn wrth ymweld â’r Mach Loop

 • Llety hunan-ddarpar wrth ymyl y Mach Loop
 • Llefydd i wylio’r Mach Loop
 • Hedfan isel yn Eryri
 • Gwylio awyrennau’n mynd drwy’r Mach Loop
 • Ardal wylio Cad West
 • Awyrennau milwrol yng Nghymru
 • Gardd fawr ac aeddfed i wylio’r awyrennau’n gwibio heibio

Y llety hunan-ddarpar gorau wrth ymyl y Mach Loop

Ar ôl diwrnod o wylio’r awyrennau’n mynd heibio, mae bwthyn Penybryn yn cynnig y lle perffaith i ymlacio ar ddiwedd y dydd. Mae ein bwthyn hunan-ddarpar yn cynnwys yr holl gyfleusterau sydd ei angen r gyfer gwyliau cyffyrddus, gan gynnwys cegin gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, llofftydd cyffyrddus, eisteddle tân hynafol ac ystafell gardd fawr sy’n berffaith i wylio’r awyrennau’n hedfan heibio. Gallwch goginio pryd o fwyd i chi eich hun neu gerdded i’r dafarn agosaf yn y Cross Foxes, neu hyd yn oed i lawr i dref Dolgellau sy’n llai na 3 milltir i ffwrdd, a chael tacsi’n ôl. Hapus i argymell llefydd i fwyta ac yfed i chi.

Ein cyfeiriad ydy Penybryn, Hafod y Meirch, Tabor, Dolgellau, LL402RD. I archebu gwyliau ac ar gyfer ymholiadau, ewch i’n tudalen gyswllt yn: https://www.penybryncottage.co.uk/contact/

Llwyth o anturiaethau eraill ar stepan eich drws

Yn ogystal â’r Mach Loop, mae gan Ddolgellau amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored, o heicio a beicio mynydd i chwaraeon dŵr a physgota. Parc Cenedlaethol Eryri yw un o’r ardaloedd harddwch naturiol gorau yn y Deyrnas Unedig, gyda thirluniau godidog a golygfeydd syfrdanol na welwch yn unlle arall.

Mae ein bwthyn nid yn unig ar lwybr hedfan y Mach Loop ond hefyd gerllaw un o lwybrau beicio Sustrans. Mae’r llwybr hwn yn mynd â chi heibio i Cad West a Cad East ar hyd lonydd cefn drwy gefn gwlad. I rai sy’n chwilio am dro hirach ar droed neu ar y beic, gallwch fynd draw am Dywyn ac yn ôl i lawr Llwybr Afon Mawddach i Ddolgellau.

Felly os ydych yn chwilio am brofiad unigryw a bythgofiadwy, mae’r Mach Loop yn atyniad ‘rhaid mynd’, a bwthyn Penybryn yn lle perffaith i aros. Mae ein llety hunan-ddarpar yn ganolog iawn i ddarganfod mwy am yr ardal ryfeddol hon a gwylio awyrennau milwrol o flaen eich llygaid. Cysylltwch i archebu eich gwyliau a phrofi’r gorau o Barc Cenedlaethol Eryri.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i fwynhau profiad bythgofiadwy!

Dyma restr o’r gwahanol awyrennau sy’n hedfan yn rheolaidd drwy’r Mach Loop

 • Royal Air Force (RAF) Typhoon
 • RAF Tornado GR4
 • RAF Hawk T1 and T2
 • RAF Chinook
 • United States Air Force (USAF) F-15E Strike Eagle
 • USAF F-16 Fighting Falcon
 • USAF A-10 Thunderbolt II
 • USAF C-130 Hercules
 • NATO E-3A Sentry
 • Royal Netherlands Air Force (RNLAF) F-16 Fighting Falcon
 • German Air Force (Luftwaffe) Tornado
 • French Air Force (Armée de l’Air) Mirage 2000
 • Spanish Air Force F-18 Hornet

Mae’n bwysig cofio nad yw’r rhestr hon yn un gynhwysfawr ac na allwn fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriad neu newid defnydd. Mae mathau eraill o awyrennau hefyd yn defnyddio’r Mach Loop i hyfforddi. Mae’r union fathau o awyrennau, a pha mor aml y maen nhw’n hedfan, yn dibynnu ar nifer o bethau fel ymarferion milwrol, gofynion gweithredol, a thywydd.