Ble i fynd a beth i’w weld

Mae atyniadau lleol yn yr ardal yn cynnwys cerdded a beicio (mae un o lwybrau beicio Sustrans ond tafliad carreg o’r bwthyn), pysgota, y llwybrau beicio mynydd poblogaidd yng Nghoed y Brenin, amryw o reilffyrdd bach, cestyll rhamantus a phentref Eidalaidd Portmeirion lle ffilmiwyd y gyfres adnabyddus The Prisoner. 

 • Canolfan y Dechnoleg Amgen (13 milltir)
 • Canolfan Cerddoriaeth Werin Cymru Ty Siamas yn Nolgellau (3 milltir) – Sesiwn Fawr Dolgellau ym mis Gorffennaf
 • Pentref Eidalaidd Portmeirion (20 milltir)
 • Cestyll Tywysogion Cymru fel Castell y Bere a Chastell Dolwyddelan, a rhai a godwyd gan Edward I fel Harlech, Caernarfon a Chonwy
 • Labrinth y Brenin Arthur a Chanolfan Grefft (6 milltir)
 • Aber y Fawddach a Llwybr Mawddach (3 milltir)
 • Tref hanesyddol Dolgellau (Amgueddfa’r Crynwyr ayb) (3 milltir) – mynwent y Crynwyr ond 1 filltir i ffwrdd
 • Rheilffyrdd bach yn Ffestiniog (24 milltir), Talyllyn (10 milltir) ac o gwmpas Llyn Tegid yn y Bala (18 milltir)
 • Rafftio dwr gwyn yn y Bala (18 milltir) 
 • Abaty Cymer (4 milltir) 
 • Canolfan a llwybrau beicio mynydd Coed y Brenin (6 milltir)
 • Llwybr Clywedog – rhaeadr godidog (2 milltir)
 • Llwybr Llyn Cynwch (5 milltir)
 • Mae Parc Cenedlaethol Eryri newydd ennill statws Awyr Dywyll ac mae Penybryn mewn cwm lle gallwch wneud y mwyaf o wylio’r sêr