Bwthyn gwyliau Penybryn

Dyma rai o’r cyfleusterau sydd ar gael:

 • Wi-fi am ddim
 • Golygfeydd godidog dros y cwm ac i’r mynyddoedd
 • Gardd hyfryd wedi’i walio a’i ffensio’n ddiogel a lawnt yn amgylchynu’r bwthyn, dwy fainc, dodrefn gardd o wiail, a barbyciw
 • Ystafell fyw ag eisteddle tân, stôf goed a glo, soffas lledr, teledu digidol a chwaraewr DVD
 • Heulfan gyda bwrdd trestl hir, dwy soffa ledr a golygfeydd dros yr ardd ac i’r mynyddoedd
 • Cegin / bwrdd bwyta gyda sinc belffast, peiriant golchi llestri, popty micro ac oer/rhewgell undarn mawr
 • Ystafell gawod i lawr y grisiau, toiled a sinc gyda pheiriant golchi dillad a chwpwrdd cnesu dillad
 • Ystafell ymolchi i fyny’r grisiau gyda bath haearn-bwrw hen ffasiwn, toiled a sinc, a golygfeydd dros y cwm
 • Llofft Rhif 1 gyda gwely dwbl a golygfeydd dros y cwm
 • Llofft Rhif 2 gyda dau wely sengl a golygfeydd dros y cwm, yn arwain trwodd i Lofft Rhif 3
 • Llofft Rhif 3 gyda gwely 5 troedfedd a golygfeydd dros y cwm
 • Cot, gatiau i’r grisiau a chadair uchel ar gael (cofiwch ofyn – dewch â dillad cot eich hun os gwelwch yn dda)
 • Sychwr gwallt, haearn a bwrdd smwddio
 • Dillad gwely a llieiniau bath a llaw wedi eu cynnwys (cofiwch ddod â’ch llieiniau traeth eich hun)
 • Gwres canolog a thrydan wedi eu cynnwys
 • Digonedd o le parcio
 • Addurniadau a choeden Nadolig go iawn ar gyfer wythnosau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
 • Llond basged o goed am ddim – mwy o goed a glo ar gael yn lleol
 • Gwyliau byr ar gael – 2, 3 neu 4 noson (Tachwedd-Mawrth)
 • Yr agoriad / allwedd ar gael gan y perchnogion gerllaw
 • Diwrnod cyrraedd a gadael – dydd Sadwrn, cyrraedd o 4pm ymlaen
 • Lle diogel i storio beics
Archwilio Eryri

Cyfyngiadau

 • Dim anifeiliaid anwes
 • Dim ysmygu
 • Grisiau gyda thro ynddynt, braidd yn gul i’r droed (200mm), Datganiad Mynediad ar gael

Lluniau o’r Oriel

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy